ذهن نیمه هوشیار را به زمین حاصلخیز تشبیه کردیم که اگر در آن بذرهای نامطلوب بکاریم و از آن مراقبت نکنیم، علفهای هرز در آن به وفور رشد می کنند. تلقین به خود عاملی کنترل کننده است که انسان به کمک آن می تواند داوطلبانه ذهن خود را با افکاری خلاق تغذیه کند، همانطور که می تواند افکاری با طبیعت مخرب را در زمین حاصلخیز خود کشت نماید.
در آخرین مرحله از اقدامات شش گانه ای که در پست مربوط به اشتیاق شرح دادیم گفتیم که همه روزه دوبار به صدای بلند ، قصد خود را برای کسب ثروت بخوانید. با تبعیت از دستورالعمل شما میل خود را مستقیماً به ذهنتان با ایمانی راسخ مخابره می کنید. اینگونه در خود عاداتی فکری ایجاد می کنید که می تواند میل و اشتیاق را به معادل پولی آن تبدیل کند.
بنابراین به خاطر داشته باشید وقتی میل خود را از روی نوشته به صدای بلند می خوانید و برآنید که ذهنیتی در مورد پول در خود ایجاد کنید به خاطر داشته باشید که خواندن کلمات تنها بیفایده است ، مگر آنکه شما احساس یا هیجان خود را با کلماتتان در هم بیامیزید. ذهن شما تنها نسبت به افکاری واکنش نشان می دهد که با احساس و هیجان درهم آمیخته باشد.
اگر به ذهن نیمه هوشیار خود نفوذ نکنید ، اگر نتوانید افکار و احساسات مورد باور خود را به ذهن نیمه هوشیارتان برسانید نتیجه مطلوب نمی گیرید.
اگر در شروع کار نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، نومید نشوید. به خاطر داشته باشید که اگر چیزی از دست ندهید ، چیزی به دست نخواهید آورد، امکان تقلب در کار نیست. حتی اگر هم بخواهید به آن نمی رسید. برای آنکه بر ذهن خود تاثیر بگذارید باید اصول مطرح شده در مطالب را با جدیت پیگیری کنید. نمی توانید توانایی مطلوبی را به بهای ناچیز به دست آورید. شما و تنها شما باید تصمیم بگیرید که آیا پاداش آنچه را که برایش تلاش می کنید ( ذهنیت کسب پول ) به زحمتش می ارزد یا نه .
توانایی استفاده از اصل تلقین به خود تا حدود زیاد بستگی به توانایی تمرکز کردن روی یک میل شخصی دارد ؛ آنگونه که این میل و اشتیاق به وسواس سوزان در شما تبدیل گردد.

ذهن نیمه هوشیار را به زمین حاصلخیز تشبیه کردیم که اگر در آن بذرهای نامطلوب بکاریم و از آن مراقبت نکنیم، علفهای هرز در آن به وفور رشد می کنند. تلقین به خود عاملی کنترل کننده است که انسان به کمک آن می تواند داوطلبانه ذهن خود را با افکاری خلاق تغذیه کند، همانطور که می تواند افکاری با طبیعت مخرب را در زمین حاصلخیز خود کشت نماید.
در آخرین مرحله از اقدامات شش گانه ای که در پست مربوط به اشتیاق شرح دادیم گفتیم که همه روزه دوبار به صدای بلند ، قصد خود را برای کسب ثروت بخوانید. با تبعیت از دستورالعمل شما میل خود را مستقیماً به ذهنتان با ایمانی راسخ مخابره می کنید. اینگونه در خود عاداتی فکری ایجاد می کنید که می تواند میل و اشتیاق را به معادل پولی آن تبدیل کند.
بنابراین به خاطر داشته باشید وقتی میل خود را از روی نوشته به صدای بلند می خوانید و برآنید که ذهنیتی در مورد پول در خود ایجاد کنید به خاطر داشته باشید که خواندن کلمات تنها بیفایده است ، مگر آنکه شما احساس یا هیجان خود را با کلماتتان در هم بیامیزید. ذهن شما تنها نسبت به افکاری واکنش نشان می دهد که با احساس و هیجان درهم آمیخته باشد.
اگر به ذهن نیمه هوشیار خود نفوذ نکنید ، اگر نتوانید افکار و احساسات مورد باور خود را به ذهن نیمه هوشیارتان برسانید نتیجه مطلوب نمی گیرید.
اگر در شروع کار نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، نومید نشوید. به خاطر داشته باشید که اگر چیزی از دست ندهید ، چیزی به دست نخواهید آورد، امکان تقلب در کار نیست. حتی اگر هم بخواهید به آن نمی رسید. برای آنکه بر ذهن خود تاثیر بگذارید باید اصول مطرح شده در مطالب را با جدیت پیگیری کنید. نمی توانید توانایی مطلوبی را به بهای ناچیز به دست آورید. شما و تنها شما باید تصمیم بگیرید که آیا پاداش آنچه را که برایش تلاش می کنید ( ذهنیت کسب پول ) به زحمتش می ارزد یا نه .
توانایی استفاده از اصل تلقین به خود تا حدود زیاد بستگی به توانایی تمرکز کردن روی یک میل شخصی دارد ؛ آنگونه که این میل و اشتیاق به وسواس سوزان در شما تبدیل گردد.

برچسب‌ها:

توانایی ,

استعداد ,

موفق ,

موفقیت ,

کسب و کار ,

پیشرفت در کار ,

کسب ثروت ,

کسب درآمد ,

افزایش درآمد ,

راز ,

قانون کائنان ,

مشاوره کسب و کار ,

توسعه کسب و کار ,

درآمد بیشتر ,

مشاوره ,

آموزش کسب و کار ,

اوژن استوار ,

اوژن استوار
نویسنده: اوژن استوار
متخصص دیجیتال مارکتینگ و کسب و کارهای آنلاین
موسس اولین ساختمان پزشکان آنلاین در ایران
مدیر مجموعه کسب و کارهای فریان
مشاهده رزومه

مطالب پیشین

لطفا برای ارسال نظرات و سوالات خود، ابتدا وارد سایت شوید.

اشتراک رایگان ماهنامه‌ی فریان آکادمی

تازه ها

اینستاگرام کسب و کار اینستاگرام کسب و کار
لطفا منتظر بمانید...