مدتها پیش یکی از جنگجویان بزرگ با موقعیتی روبرو شد که باید تصمیمی می گرفت تا موفقیت او را در جبهۀ نبرد تضمین کند. او می خواست سربازانش را به جنگ دشمنی قدرتمند گسیل دارد که شمار سربازانش به مراتب از سربازان او بیشتر بود . او سربازانش را سوار بر قایق به سرزمین خصم برد . سربازان از قایق ها پیاده شدند و آنگاه دستور داد که کشتیها را آتش زدند . این رهبر خطاب به سربازانش گفت « کشتیها را می بینید که در آتش می سوزند . ما راهی جز پیروزی نداریم. یا پیروز از میدان به در می آئیم یا هلاک می شویم .»

آنها پیروز شدند.

هر کس که طالب پیروزی است باید کشتیها و پلهای پشت سرش را در آتش بسوزاند و راههای عقب نشینی را بر خود ببندد. اینگونه است که می توان ذهن را در شرایط اشتیاق سوزان برای پیروزی قرار داد و این شرط لازم موفقیت است . صبح روز بعد از آتش سوزی بزرگ شیکاگو گروهی از کسبه در خیابان « استیت » ایستادند و به دود فروشگاههای سوخته خود نگاه می کردند . این کسبه جلسه کردند تا دربارۀ بازسازی فروشگاههای خود تصمیم بگیرند . می خواستند بدانند که آیا بهتر است فروشگاههایشان را از نو بسازند یا شیکاگو را ترک کنند و در جای دیگری به کار و فعالیت سرگرم شوند . به جز یک نفر جملگی تصمیم به ترک شیکاگو گرفتند.

کاسبی که تصمیم گرفت بماند و فروشگاهش را از نو بسازد، در حالی که به ویرانه های فروشگاهش اشاره می کرد گفت « آقایان من در این جا بزرگترین فروشگاه دنیا را بنا می کنم. اگر صد بار هم آتش بگیرد این کار را تکرار می کنم.»

از این تاریخ حدود یک قرن می گذرد. فروشگاه بنا شد . امروز هم این فروشگاه در جای خود باقیست . این فروشگاه امروزه ساختمانی برج گونه است که در اثر اشتیاق سوزان آن مرد ایجاد شد . مارشال فیلد هم می توانست به همان سادگی دیگران با موضوع برخورد کند . وقتی شرایط نامناسب بود و اوضاع مبهم به نظر می رسید دیگران بساط خود را جمع کردند و به نقطه ای ساده تر رفتند . تفاوت میان مارشال فیلد و دیگران همان چیزی است که اغلب موفقیت را از شکست متمایز می سازد.

همه انسانها ، وقتی به سنی می رسند که از نقش پول آگاه می شوند . توجه داشته باشید که خواستن تنها به ثروت نمی انجامد . اما مشتاق ثروت بودن ، با ذهنیتی وسواس گونه و آنگاه برنامه ریزی دقیق و تدارک راههای رسیدن به هدف و در کنار همه اینها مداومت در پایداری در برابر شداید و مشکلات اسباب غنا می گردد.

برچسب‌ها:

موفقیت ,

ثروت ,

آسایش ,

آرامش ,

پول ,

ثروتمند ,

موفق ,

تمرکز ,

ایمان ,

اشتیاق ,

انگیزش ,

مشاوره ,

آموزش ,

اوژن ,

تکنولوژی فکر ,

اوژن استوار ,

اوژن استوار
نویسنده: اوژن استوار
متخصص دیجیتال مارکتینگ و کسب و کارهای آنلاین
موسس اولین ساختمان پزشکان آنلاین در ایران
مدیر مجموعه کسب و کارهای فریان
مشاهده رزومه

لطفا برای ارسال نظرات و سوالات خود، ابتدا وارد سایت شوید.

لطفا منتظر بمانید...