فریان آکادمی
۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
- حداقل یک ساعت و حداکثر سه ساعت در روز می توانید کلاس داشته باشید.

- ساعت و روز برگزاری جلسات آموزشی بر اساس درخواست شما تنظیم می‌شود.

- پس از ثبت درخواست و پرداخت وجه، جهت هماهنگی زمان برگزاری جلسات با شما تماس گرفته می‌شود.

- در صورتی که تعداد شرکت کنندگان بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر ۳۰% به کل مبلغ افزوده می‌شود.

- در صورتی که تعداد شرکت کنندگان بیش از ۵ نفر است و یا مدت زمان جلسه‌ی درخواستی بیش از ۳ ساعت است، برای هماهنگی با واحد آموزش ۶۶۵۶۰۷۴۶ تماس حاصل فرمایید.