فریان آکادمی
۱۵۰٫۰۰۰ تومان
- حداقل یک ساعت و حداکثر سه ساعت در روز می توانید کلاس داشته باشید.

- ساعت و روز برگزاری جلسات مشاوره بر اساس درخواست شما تنظیم می‌شود.

- با توجه به اهمیت موضوع و حفظ کیفیت کلاس‌ها، در حال حاضر جلسات فقط به صورت حضوری برگزار می‌شوند و امکان برگزاری کلاس‌ها به صورت آنلاین یا تلفنی مقدور نیست.

- در صورتی که تعداد شرکت کنندگان بیش از یک نفر باشد ۳۰% به کل مبلغ افزوده می‌شود.

- در صورتی که تعداد شرکت کنندگان بیش از ۵ نفر است و یا مدت زمان جلسه بیش از ۳ ساعت می‌باشد با واحد آموزش هماهنگ نمایید.