فریان آکادمی
شما در حال ثبت نام عادی به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰ تومان می‌باشید، که شامل شرکت در کارگاه + صدور گواهینامه + پکیج آموزشی است.