فریان آکادمیآموزشگاه
تهران - گاندی جنوبی کوچه پنجم پلاک ۲۶ واحد ۳ مجموعه آتیه پژوهان عرفان
واحد آموزش: ۶۶۵۶۰۷۴۶

دفتر فنی
آدرس : ستارخان، خیابان شادمهر
واحد فنی: ۶۶۰۸۳۱۸۷

پست الکترونیک : info@faryanacademy.com